Lær å fekte med oss!

Historisk fekting i Trondheim

Velkommen til Trondheim HEMA

I Trondheim HEMA er en HEMA-klubb som utøver den stadig voksende kampsporten HEMA (Historical European Martial Arts), som er en fellesbetegnelse for gamle kampsystemer av europeisk opprinnelse og som baserer seg på skriftlige skilder. Innenfor HEMA utøves en stor variasjon av kampsystemer, hovedsaklig med håndvåpen, der de største/mest populære er langsverd, rapier, sabel og sverd og buckler.

Vårt hovedfokus er langsverd, hvor vi har både nybegynner- og viderekommentreninger. I tillegg har en del medlemmer interesse i andre våpensystemer, deriblant montnante, sverd og buckler, dolk og sabel. Vi legger til rette for at medlemmer på enkelte treninger kan trene det de vil, og utforske nye ting!

Trondheim HEMA ble stiftet våren 2015, og har siden høsten det samme året holdt regelmessige treninger. Vi er en klubb som har hatt god vekst, og som forsetter å vokse fra år til år!

Vedtekter

link